Tootegrupid

Ostutingimused

Ostutingimused :   sunuv  lambide pretensiooni esitamise aeg on 6 kuud (tehasepoolne garantii)

Salongitoode OÜ, Reg.nr.12319770, Luise 4c, Tallinn 10142, Eesti

tel +372 56693172, email  tipsinet(#)gmail.com

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Salongitoode OÜ-le kuuluva www.tipsi.net (edaspidi tipsi.net e-pood) ostukeskkonna vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad edaspidi tipsi.net e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Salongitoode OÜ on õigustatud tipsi.net e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.tipsi.net kaudu. ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.tipsi.net. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Salongitoode OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1 Transpordi hinnad

Smartpost 2,50 euro/pakk

Omniva Pakiautomaat 2,80 eur/pakk

Kullerteenus 10 eur pakk

Soome Smartposti pakiautomaat 10 eur.

2.2. tipsi.net e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.3. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu  0%. Käibemaks ei lisandu.

2.4. Ostetud toodetele lisandub transpordimaksumus, mis arvutatakse Teie ostukorvis. Teise postivõimaluse soovil tehakse Ostjale e-posti või telefoni teel eraldi pakkumine.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Selleks muutke kastis kogus soovitud toodete kogust. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „UUENDAMINE”. Järgmise etapina on teil võimalik valida transpordi viisi. Selleks tuleb teil klikida valiku ees olevad ümmarguses kastis. Transpordivõimalused ja tingimused edaspidi punktis 5.1.

3.2. Sisestage tähelepanelikult nõutavad andmed kontaktinfo väljades ja klikkige nupule „JÄTKA”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.3. Kontaktinfo väljades märgitud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja poolt ostetud toodete täpne kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse ja/või arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Salongitoode OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks on  võimalused:

1) Klikkides nupule „ESITA TELLIMUS“ ja seejärel "JÄTKA saade valida järgmised makseviisid

a. klikkides nupule "MAKSA KOHE" saate maksta internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank pangalinkide kaudu) või krediitkaardiga. 

4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 7 päeva jooksul laekunud Salongitoode OÜ  arveldusarvele.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4. ja vajadusel, võetakse Ostjaga ühendust, Tellimuses märgitud telefoninumbril või e-posti teel, kauba kättetoimetamise tingimuste ja muu osas.

5.2. Tooted ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab posti- ja/või kullerfirma kohale tavaliselt 2-3 tööpäeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3. Kui Ostja poolt tellitud tooted on posti- ja/või kullerfirma üle antud, võib võtta kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.4. Posti- ja/või kullerfirma toimetab tooted Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Vajadusel helistame ja täpsustame üle.

5.5. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Salongitoode OÜ ja posti- ja/või kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos arve ja/või saatelehega (Koroona ajal ei kehti). Enne arve ja/või saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada e-posti aadressile info@tipsi.net või Salongitoode OÜ kontakttelefonile +372 56693172.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete  postitamist oma tellimus tühistada, saates Salongitoode OÜ e-posti aadressile tipsinet(siia pange vajalik märk)gmail.com  vastavasisulise teate koos arve ja/või tellimuse numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga või helistades Salongitoode OÜ  kontakttelefonil +372 56693172 .

6.2. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates tipsi.net e-poe emailile  vastavasisulise teate koos arve ja/või tellimuse numbri, oma panga arvelduskonto numbri ja täpse kirjeldusega kuidas soovite toodet tagastada või helistades Salongitoode OÜ  kontakttelefonil +372 56693172. Tagastatud toode peab olema terves originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote tagasi saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses (p. 6.4). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse teatise kättesaamisest tipsi.net poolt , v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.5 sätestatud juhtudel.

6.3.1. Järelmaksuga ostetud kauba tagastamisel, kantakse ostja arvele ainult kauba maksumus. Tagastamisele ei kuulu järelamaksuteenuse pakkujale tasutud lepingu- jm. tasud.

6.4. tipsi.net e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses Ostjalt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.5. Kui tagastatav toode ja selle pakend on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Salongitoode OÜ tegevusest ja/või toote mittesihipärase kasutamise tulemusest on Salongitoode OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Salongitoode OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud on Ostja poolt, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Pretensioonid ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Salongitoode OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Salongitoode OÜ ei vastuta:

1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4) garantii alla ei kuulu lambid. valgusdioodid ja pirnid ( sunuv  lambide pretensiooni esitamise aeg on 6 kuud)

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüjale.

Ostjal on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

-    Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või

-    toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

-    Müüjal ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

 

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba tagastamisest.

7.5. Lisaks Eesti Vabariigi võlaõigusseadusest tulenevalt toote kvaliteedi osas pretensioonide esitamisest tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastustus ja vääramatu jõud

8.1. Salongitoode OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Salongitoode OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Salongitoode OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Salongitoode OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Salongitoode OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. tipsi.net e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Ostja ja Salongitoode OÜ vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Salongitoode OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul.

9.4. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Juhul, kui ebatäpne tooteinfo on tingitud tootja süül ei võta Salongitoode OÜ vastutust toote andmete õigsuses. Enne ostu sooritamist soovitame kontrollida tooteinfo täpsust, saates kirjaliku päringu e-postile  või helistades meie klienditeeninduse telefonil +372 56693172.